S námi máte doživotní záruku
nejlepších cen a služeb

ÚJMA

Pomůžeme Vám získat maximální možné odškodnění za Vaší újmu.

Vaši věc budou řešit naši advokáti a znalci s mnohaletou praxí a zkušenostmi.

 


 


 

 

DOPRAVNÍ NEHODA

 

I. Utrpěli jste újmu, škodu, při dopravní nehodě na majetku?

Na co máte nárok?

 • Náhrada věcné škody.
  • Jedná se o náhradu za poškození či zničení vozidla, vybavení vozidla, či přepravovaných věcí.
 • Náhrada ušlého zisku.
  • Jde o náhradu ušlého výdělku, kterého mohl poškozený dosáhnout , nebýt dopravní nehody.

II. Utrpěli jste újmu, škodu, při dopravní nehodě na zdraví?

Na co máte nárok?

 • Bolestné
  • Jedná se o náhradu za vytrpěnou bolest při zranění. Náhrada se určuje podle bodového hodnocení lékaře.
 • Náhrada za ztížení společenského uplatnění
  • Lze uplatňovat pouze v případech trvalých následků újmy na zdraví. Vypočítává se dle bodového ohodnocení lékaře.
 • Náhrada ztráty na výdělku
  • Tento typ náhrady se člení na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, která činí rozdíl mezi výdělkem poškozeného a nemocenským, a na náhradu za ztrátu na výdělku po ukončení pracovní neschopnosti, jejímž účelem je kompenzace ztráty na výdělku u trvalých následků poškození zdraví.
 • Náhrada nákladů lečení
  • Jedná se zejména o náhradu výdajů, které poškozený zaplatil za doplatky na léky, regulační poplatky apod.

III. Jste pozůstalým, pozůstalou po oběti dopravní nehody?

Na co máte nárok?

 • Náhrada nákladů pohřbu
  • Jedná se o účelně vynaložené náklady spojené s pohřbem oběti dopravní nehody.
 • Náhrdada ztráty výživného
  • Jedná se o náklady na výživu pozůstalých, kterým oběť dopravní nehody výživu poskytovala, nebo byla povinna poskytovat.
 • Náhrada nákladům pozůstalých
  • Jedná se o účelně vynaložené náklady spojené s pohřbem oběti dopravní nehody.
 • Náhrada psychické újmy způsobené ztrátou blízké osoby
  • Její výše se stanoví individuálně dle okolností případu.

jméno a příjmení:
email:
telefon:
požadavek:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Získejte maximální možné odškodnění za Vaší újmu
Volejte: 774 204 880   Pište: info@milbos.cz   Navštivte nás: Solkolská 12, Olomouc

Navštivte nás také na:   www.milbos.cz   www.nizsisplatka.cz   www.azinsolvence.cz


 

PRACOVNÍ ÚRAZ

bannery microsites

I. Utrpěli jste újmu, škodu, následkem pracovního úrazu, či nemoci z povolání, škodu na zdraví?

Na co máte nárok?

 • Bolestné
  • Jedná se o náhradu za vytrpěnou bolest při zranění. Náhrada se určuje podle bodového hodnocení lékaře.
 • Náhrada za ztížení společenského uplatnění
  • Lze uplatňovat pouze v případech trvalých následků újmy na zdraví. Vypočítává se dle bodového ohodnocení lékaře.
 • Náhrada ztráty výdělku
  • Tento typ náhrady se člení na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, která činí rozdíl mezi výdělkem poškozeného a nemocenským, a na náhradu za ztrátu na výdělku po ukončení pracovní neschopnosti, jejímž účelem je kompenzace ztráty na výdělku u trvalých následků poškození zdraví.
 • Náhrada nákladů léčení
  • Jedná se zejména o náhradu výdajů, které poškozený zaplatil za doplatky na léky, apod.
 • Náhrada věcné škody
  • Jedná se o náhradu hmotné škody, kterou utrpěl zaměstnanec při pracovním úrazu, např. poškozením osobních věcí

II. Jste pozůstalým, pozůstalou po zaměstnanci, který následkem pracovního úrazu zemřel?

Na co máte nárok?

 • Náhrada nákladů pohřbu
  • Jedná se o účelně vynaložené náklady spojené s pohřbem oběti dopravní nehody.
 • Jednorázová náhrada nákladů pozůstalým
  • Jedná se o jednorázové odškodnění pro blízké osoby zaměstnance (pozůstalý manžel, nezaopatřené děti, rodiče žijící se zaměstnancem ve společné domácnosti).
 • Náhrada ztráty vyživného
  • Jedná se o náklady na výživu pozůstalých, kterým oběť pracovního úrazu výživu poskytovala, nebo byla povinna poskytovat.
 • Náhrada věcné škody
  • Jedná se o náhradu hmotné škody, kterou utrpěl zemřelý zaměstnanec při pracovním úrazu, např. poškozením osobních věcí

jméno a příjmení:
email:
telefon:
požadavek:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Získejte maximální možné odškodnění za Vaší újmu
Volejte: 774 204 880   Pište: info@milbos.cz   Navštivte nás: Solkolská 12, Olomouc

Navštivte nás také na:   www.milbos.cz   www.nizsisplatka.cz    www.azinsolvence.cz


 

ODŠKODNĚNÍ

bannery microsites

Naše spolupráce s vámi (poškozenými) se řídí následujícími principy.

 • Náhradu škody požadujeme zpravidla z povinného ručení viníka nehody, popř. od viníka samotného, proto se musí jednat o dopravní nehodu klientem nezaviněnou.

 • Naše služby jsou komplexní. Pomůžeme Vám obstarat veškeré listiny, potvrzení, lékařské posudky apod. potřebné pro uplatnění Vašeho nároku. Zajistíme rovněž Vaše zastoupení kvalifikovanou osobou v civilním, trestním či přestupkovém řízení, při jednání se škůdcem, pojišťovnou škůdce atd.

 • Za naše služby nevybíráme žádné vstupní poplatky. Odměnu za naše služby hradí Váš škůdce.

 • Ve vymezených případech pro klienta získat odškodnění i když viník nebyl zjištěn.

 • Pomáháme klientům i při uplatnění odškodnění za nehmotnou psychickou újmu.

 • Jsme schopni získat odškodnění i pro klienty – pozůstalé po obětech dopravních nehod či pracovních úrazů.

 • V rámci realizace naší činnosti jsou služby k nimž je třeba zvláštního oprávnění jako např. právní služby, služby daňového poradenství, znalecké služby a další poskytovány pouze osobami oprávněnými tyto činnosti vykonávat tj. advokáty, daňovými poradci apod.

Utrpěli jste škodu na zdraví či majetku při Vámi nezaviněné dopravní nehodě, popř. následkem pracovního úrazu? Vyřídíme veškeré potřebné náležitosti pro získání náhrady škody (odškodnění) a to včetně zajištění kvalifikovaného zastoupení pro Vás jako poškozeného při jednání s pojišťovnou, dále v trestním, přestupkovém či občanskoprávním řízení – tj. před orgány Policie, Státního zastupitelství či u soudu. Naši odměnu totiž zásadně hradí Váš škůdce, popř. jeho pojišťovna.

 

Vyřídíme za Vás veškeré formality pro získání náhrady škody na zdraví či na majetku při Vámi nezaviněné dopravní nehodě, popř. vzniklé následkem pracovního úrazu. Neváhejte se na nás obrátit. Naši odměnu hradí Váš škůdce.

jméno a příjmení:
email:
telefon:
požadavek:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Získejte maximální možné odškodnění za Vaší újmu
Volejte: 774 204 880   Pište: info@milbos.cz   Navštivte nás: Solkolská 12, Olomouc

Navštivte nás také na:   www.milbos.cz  www.nizsisplatka.cz   www.azinsolvence.cz

 

 

Finanční poradenství

Neživotní pojištění

Životní pojištění


info@milbos.cz

+420 774 204 880


(c) 2015 / Všechna práva vyhrazena / webdesign Studio R3D, s.r.o.